Nasze grysy w wytwórniach mas bitumicznych i betoniarniach w całym kraju

Centrum Kruszywa zaopatruje w grysy wiele wytwórni mas bitumicznych i betoniarni w całym kraju.  Grysy stosowane są w produkcji masy mineralno- asfaltowej i betonów. Mieszanki mineralno- asfaltowe stosowane są najczęściej: jako warstwa konstrukcyjna nawierzchni, do naprawy nawierzchni bitumicznych i betonowych, wypełniania przestrzeni wokół kanałów, czy przepustów kablowych oraz w wielu innych pracach przy np. warstwach nośnych. Taka mieszanka składa się z lepiszcza asfaltowego, kruszywa drobnego oraz grubego, wypełniacza i dodatków. Grysy z wapienia bardzo dobrze sprawdzają się w procesie produkcji betonu, szczególnie dla betonów w zakresie klas od C8/10 do C40/50.