Centrum Kruszywa zaopatruje w grysy wiele wytwórni mas bitumicznych i betoniarni w całym kraju.  Grysy stosowane są w produkcji masy mineralno- asfaltowej i betonów.